95lat

I Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Śląskiego Związku Szermierczego

SlZSzerm logo 

ZAPROSZENIE

 

Zarząd Śląskiego Związku Szermierczego

zaprasza w dniu 18 grudnia 2013 r.

na

I Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków celem zmian w statucie Związku

 

Sala konferencyjna Klubu Sportowego ”KOLEJARZ” Katowice ul. Alfreda 1 , godzina 17. 30

 

 

Porządek obrad I Nadzwyczajnego Zebrania Członków:

  1. Otwarcie obrad przez Członka Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Związku
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
  5. Informacja Zarządu dotycząca zmian w Statucie
  6. Informacja Klubów dotycząca zmian w Statucie
  7. Opinia Komisji Rewizyjnej
  8. Podjęcie uchwały Nr 1 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie w ostatecznej wersji
  9. Głosowanie
  10. Wolne wnioski
  11. Zamknięcie obrad

 

Załączniki: