95lat

Walne Zebranie Delegatów Śląskiego Związku Szermierczego

logoSlZSZAPROSZENIE

Zarząd Śląskiego Związku Szermierczego

zaprasza w dniu

21 czerwca 2018 roku

na

Walne Zebranie Delegatów

Sala konferencyjna Klubu Sportowego ”KOLEJARZ”
Katowice ul. Alfreda 1.

 

PORZĄDEK OBRAD

Walnego Zgromadzenia Delegatów Śląskiego Związku Szermierczego

21 czerwiec 2018 r., godz. 18:00 pierwszy termin,
18:30 drugi termin

1. Otwarcie obrad przez Członka Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Delegatów
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie Uchwały Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Związku oraz sprawozdania finansowego za rok 2017
5.1 Informacja Zarządu o działalności Związku w roku 2017
5.2 Opinia Komisji Rewizyjnej
5.3 Głosowanie
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie obrad