95lat

Komunikat - wysokość składek członkowskich na 2016 rok

W dniu 25 stycznia 2016 roku, uchwałą Zarządu Nr 1 /2016, Zarząd Śląskiego Związku Szermierczego ustalił składki członkowskie dla Klubów i Uczniowskich Klubów Sportowych  za rok 2016.

Wysokość składek:

Kluby - 200 zł,
UKS-y - 100 zł.