95lat

Walne Zgromadzenie Delegatów

ZAPROSZENIE

Zarząd Śląskiego Związku Szermierczego

zaprasza w dniu

11 czerwca 2014 r.

na

Walne Zgromadzenie Delegatów

w celu zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego

 

Sala konferencyjna Klubu Sportowego ”KOLEJARZ” Katowice ul. Alfreda 1 , godzina 18.00

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD

Walnego Zgromadzenia Delegatów Śląskiego Związku Szermierczego
11 czerwiec 2014 godz. 18 00

1. Otwarcie obrad przez Członka Zarządu.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Związku

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.

5. Podjęcie Uchwały Nr 1 o zatwierdzeniu rezygnacji i odwołaniu Pani Joanny Hunger Wiceprezesa ds. Marketingu z Zarządu Śląskiego Związku Szermierczego

5.1 Opinia Zarządu Śląskiego Związku Szermierczego

5.2 Głosowanie

6. Podjęcie Uchwały Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Związku oraz sprawozdania finansowego za rok 2013

6.1 Informacja Zarządu o działalności Związku w roku 2013

6.2 Opinia Komisji Rewizyjnej

6.3 Głosowanie

7. Informacja Zarządu o zmianach w podziale dotacji finansowych na 2015 roku.

8. Wolne wnioski

9. Zamknięcie obrad