95lat

Komunikat organizacyjny

Komunikat organizacyjny Wojewódzkiej Letniej Gimnazjady i Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w szpadzie dziewcząt i chłopców.

1. Organizatorzy:

  • Śląski Szkolny Związek Sportowy,
  • Zespół Szkół Sportowych w Radlinie,
  • Urząd Miasta Radlin,
  • Śląski Związek Szermierczy,
  • Towarzystwo Szermierzy „Górnik Radlin”

2 . Miejsce rozgrywania zawodów:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radlinie ul Korfantego 17 - dojazd uczestników zawodów we własnym zakresie

3. Program zwodów:

Dnia 15.05.2014r godz. 9.30 - Wojewódzka Gimnazjada - turnieje indywidualne w szpadzie dziewcząt i chłopców

Dnia 16.05.2014r godz. 9.30 - Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – turnieje indywidualne
w szpadzie dziewcząt i chłopców

4. Uczestnictwo:

W Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej mogą uczestniczyć zawodnicy rocznika 2001 i młodsi
będący uczniami szkół podstawowych

W Wojewódzkiej Gimnazjadzie mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy rocznika 1998 i młodsi
będący uczniami klas I-III gimnazjum

5. Zgłoszenia do zawodów:

w Komisji Technicznej do godziny 9.00 w dniu rozgrywania zawodów. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest
ważna legitymacja szkolna, ważne badanie lekarskie oraz regulaminowy sprzęt szermierczy.

6. Startowe:

zgodnie z zarządzeniem Śląskiego Związku Szermierczego – 15 zł od zawodnika płatne przy zgłoszeniu do zawodów

7. Regulamin zawodów:

Igrzyska Młodzieży Szkolnej - walki w grupach do 4 trafień czas walki 2 minuty,
walki pucharowe do 12 trafień 3 rundy po 2 minuty – obowiązują szpady mini rozmiar „0”

Gimnazjada - walki w grupach do 5 trafień - czas walki 3 minuty,
walki pucharowe do 15 trafień 3 rundy po 3 minuty – obowiązują szpady długie.

Punktacja szkół zgodnie z regulaminem Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego

8. Nagrody:

Za miejsce 1-3 w turniejach indywidualnych przewidziane są medale i dyplomy,
natomiast trzy najlepsze szkoły w punktacji otrzymują puchary i dyplomy  

ZAPRASZAMY !!!