95lat

Komunikat - wyjazd delegatów na Walny Zjazd PZS

Śląski Związek Szermierczy informuje delegatów ze Śląska , iż zorganizowano transport do Warszawy na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Polskiego Związku Szermierczego.
Termin wyjazdu:
26 września 2021 r.
Harmonogram wyjazdu:

  • 05.00 Rybnik – parking MOSiR Rybnik
  • 05:30 Gliwice – Stacja „Schell” – od strony Rybnika
  • 06:00 Katowice – Stacja BP – na Trzech Stawach
  • 07:00 Częstochowa – węzeł Jasna Góra

Wszelkich informacji udziela - Krystian Fajkis tel. 609 984 103