95lat

Obchody 100-lecia PZS - Odznaczenia Państwowe

Szanowni Państwo,

W 2022 roku Polski Związek Szermierczy obchodzi 100-lecie swojego istnienia. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu PZS, został powołany Komitet Organizacyjny obchodów. Jednym z najważniejszych elementów tego wydarzenia będzie uhonorowanie i podziękowanie wszystkim osobom, którzy przyczynili się do rozwoju naszego sportu w minionym czasie, w postaci przyznania nagród, odznaczeń oraz odznak Państwowych, resortowych i Polskiego Związku Szermierczego.

W związku z tym, że procedura przyznawania odznaczeń Państwowych jest w obecnej chwili bardzo wydłużona, postanowiliśmy ją rozpocząć bez zbędnej zwłoki. Dlatego też na prośbę Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego obchodów PZS, wiceprezesa PZS prof. Tadeusza Tomaszewskiego, zwracam się z prośbą do Państwa o przeprowadzenie konsultacji ze środowiskiem szermierczym w Państwa okręgu i przesłanie propozycji odznaczeń Państwowych dla zasłużonych osób, zgodnie z załączonym wnioskiem.

Bardzo proszę  Państwa aby wnioski zostały przygotowane i złożone podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 9.09.2021. Zarząd Śląskiego Związku Szermierczego  podpisze wnioski i prześle do Polskiego Związku Szermierczego.

Dla Państwa wygody załączamy również ustawę o orderach i odznaczeniach.

 

Pozdrawiamy,
Zarząd Śląskiego Związku Szermierczego

 

Regulamin przyznawania orderów

Formularz wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia