90lecie

Nowe obostrzenia w sporcie!

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.03.2021 informujemy że, od dnia 27 marca 2021, startować w zawodach oraz uczestniczyć w szkoleniu klubowym oraz organizowanym bądź współorganizowanym przez Polski Związek Szermierczym, mogą tylko i wyłącznie:

1. członkowie Kadry Narodowej Polskiego Związku Szermierczego – wykaz kadry;

2. zawodnicy pobierający stypendia sportowe, o którym mowa w ustawie o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku;

3. zawodnicy wprawiający sport zawodowo*.

*Sport zawodowy oznacza uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca.

Wyżej wymienione obostrzenia obowiązuje do dnia 9 kwietnia 2021.