95lat

Komunikat Zarządu Śląskiego Związku Szermierczego

W związku z niższą kwotą przyznanej dotacji, znacznie odbiegającą od roku 2017 i 2018, Zarząd Śląskiego Związku Szermierczego na posiedzeniu w dniu 12.02.2019 postanawia:

Uchwałą Zarządu Nr 1/2019

– Zarząd postanowił nie dofinansowywać w roku 2019 zawodów okolicznościowych organizowanych przez śląskie kluby.

Dofinansowanie pozostałych zawodów pozostaje bez zmian:

Mistrzostwa Śląska 2 000 zł,
Mistrzostwa Polski 5 000 zł
Puchary Polski 2 000 zł

Uchwałą Zarządu Nr 2/2019

- Zarząd zmienił wysokość opłaty startowego na Mistrzostwach Śląska we wszystkich kategoriach wiekowych na kwotę 25 zł indywidualnie i 100 zł drużyna.

Uchwałą Zarządu Nr 3/2019

– Zarząd zmienił wysokość stawki za sędziowanie, obowiązującą dla sędziów zrzeszonych w Śląskim Związku Szermierczym do wysokości 120 zł Sędzia i 150 zł Komisja Techniczna za dzień pracy.

Jednocześnie informujemy, że stawka za 1 punkt z rywalizacji dzieci i młodzieży za rok 2018 wynosi 35 zł.

Powodem tak niskiej dotacji – 99 004, 00 zł, jest mała ilość punktów zdobytych przez zawodników śląskich klubów w rywalizacji dzieci i młodzieży w 2018 roku.